Selecteer een pagina

Voorstelrondje
Alle aanwezigen stellen zich kort voor en vertellen over de oral history projecten waarbij ze betrokken zijn. De sprekers laten zien dat er een grote diversiteit aan projecten in Nijmegen en directe omgeving gaande is. Er wordt wel aangegeven dat het soms lastig is om met de juiste personen in contact te komen. In een van de toekomstige bijeenkomsten zou daar nog eens aandacht aan kunnen worden besteed. Tevens wordt de vraag gesteld wanneer de Verhalenbank een succes genoemd mag worden. Rob Wolf geeft aan dat het vooral de bedoeling is om een kwalitatief goed mondeling archief op te bouwen bij het RAN, dat voortdurend wordt aangevuld met nieuwe verhalen. Dolly Verhoeven benadrukt dat de Verhalenbank ook een netwerkfunctie heeft. Het bedrijven van oral history is vaak een eenzame bezigheid. Tijdens de bijeenkomsten is het mogelijk om ervaringen uit te wisselen, van elkaar en anderen te leren en elkaar op ideeën te brengen. Het is zeker ook de bedoeling om met de resultaten van de oral history projecten naar buiten te treden, zodat ook het (Nijmeegse) publiek er kennis van kan nemen. De nieuwe website is daarvoor een praktisch kanaal.

Website
De website van de Verhalenbank is in grote lijnen gereed. Rob Wolf loopt door de verschillende menu’s om de aanwezigen de mogelijkheden te tonen voor bijvoorbeeld het plaatsen van projecten. Ook is de website voorzien van lokale foto’s. De aanwezigen stellen voor om eventueel een forumfunctie aan de website toe te voegen, zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld of vragen worden gesteld. Er zal nog worden nagedacht in welke vorm dit zou kunnen plaatsvinden. Verder worden er complimenten gemaakt; het ziet er prachtig uit.

De Oversteek, Dorine Steenbergen

De Oversteek, Dorine Steenbergen

Interviewen en emoties
Als speciale gast is Dorine Steenbergen aanwezig. Dorine is journalist bij de Gelderlander en heeft zich in het jaar 2013 volledig kunnen richten op het bijzondere oral history project ‘De oversteek’. Tijdens dit project heeft Dorine de levens van de 48 Amerikaanse soldaten die in 1944 sneuvelden tijdens de bevrijding van Nijmegen gereconstrueerd. Haar interviews met de nabestaanden vormden de basis voor een indrukwekkend boek: De Oversteek. Tijdens die interviewreeks heeft ze veel te maken gehad met de emoties van nabestaanden. Ze vertelt aan de aanwezigen hoe ze te werk is gegaan en op welke wijze ze met de emoties die loskwamen is omgegaan.

Dorine geeft aan dat het vooral belangrijk is om met de nabestaanden echt in gesprek te gaan, ze veel te laten vertellen en zelf verdiepende vragen te stellen. De emoties die dan loskomen horen er gewoon bij. Mocht het erg hoog oplopen, dan sla je gewoon een arm om iemand heen, dat helpt vaak al om weer verder te kunnen, aldus Dorine. Zelf is ze wel heel erg betrokken geraakt bij de levens van de gesneuvelde mannen – ze is tenslotte een jaar lang in hun verleden gedoken – maar werd ze niet emotioneel. Daarvoor is ze toch te veel journalist. De nabestaanden waren ‘overwhelmed’ door de aandacht voor hun gesneuvelde familieleden. Het was dan ook niet moeilijk om ze aan het praten te krijgen. Vaak waren er vooraf al fotoboeken en medailles uit de kast gehaald en naar aanleiding daarvan kwamen de verhalen los. Zelfs de lokale pers raakte geïnteresseerd. Er verschenen uitgebreide verhalen over De Oversteek en de gesneuvelde mannen die het betrof in diverse plaatselijke nieuwsmedia.

Thema emoties
Na de indrukwekkende presentatie van Dorine Steenbergen wordt er nagepraat in kleine groepen over het thema emoties. Daar zijn de volgende tips / opmerkingen uit naar voren gekomen:
1. Emoties zijn prima en goed. Empathie is daarbij belangrijk, maar niet iedereen is daar even ervaren in
2. Blijf niet te lang hangen bij een emotioneel onderwerp, wellicht dan terugschakelen naar meer concrete zaken
3. Heb waardering voor het tonen van emoties, interviewer hoeft er niet bang voor te zijn
4. Maak ruimte voor emoties, niet te snel door willen gaan met nieuw onderwerp
5. Loopt het allemaal (te) hoog op, kun je een korte onderbreking (bijvoorbeeld een wandeling) inlassen. Eventueel zou je het interview ook in verschillende porties kunnen opdelen
6. Zorg voor een ontspannen setting, dat kan thuis bij de geïnterviewde zijn, maar ook in bijvoorbeeld een café of tijdens een wandeling
7. Geef duidelijk aan wat je met het interview gaat doen. Laat zo mogelijk de (eind)tekst lezen voordat je publiceert
8. Zorg indien nodig voor nazorg. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de interviewer
9. Soms lukt het gewoon niet. Dat kan gebeuren.