Selecteer een pagina

Het Regionaal Archief Nijmegen verzamelt verhalen

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) zet zich in om ook de mondelinge geschiedenis van Nijmegen en omgeving te verzamelen en te bewaren.. Om de organisatie en het proces van oral historyprojecten te ondersteunen, zijn enkele (standaard)documenten opgesteld.

Deze documenten zijn essentieel voor de opname van interviews op beeld, geluid en schrift in de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen. U kunt de documenten als PDF downloaden.

De formulieren:
01_Uitleen-formulier_opnameapparatuur
02_Oral History Machtigingsformulier Interviewer
03_Oral History Machtigingsformulier Geïnterviewde
04_Beschrijvingsformulier interview
05_Schenkingsovereenkomst_Oral_History_RAN

Document 1 heeft u alleen nodig als u geluidsapparatuur wilt lenen van het RAN.

Heeft u vragen? Dan kunt u tijdens openingsuren terecht in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen. U kunt ook contact opnemen via hetarchief@nijmegen.nl of telefonisch via 14 024.